Sutarčių nutraukimas

sutarčių nutraukimas

Sutartys, jų sudarymas ir nutraukimas yra neišvengiami vykdant individualią veiklą ir kuriant verslą. Juk tenka sudaryti sutartis, tiek su partneriais, tiek su darbuotojais, tiek kitomis trečiosiomis šalimis. Bet taip pat svarbus momentas, kad kartais šias sutartis tenka nutraukti dėl įvairių priežasčių ir nebūtinai tik kai sueina sutarties terminas. Tad šiame straipsnyje pateikiama informacija apie sutarčių nutraukimą.

Sutarčių nutraukimas: teisiniai ir kiti aspektai

Sutarties sudarymas yra tam tikro pobūdžio civilinių teisinių santykių pradžia, sukurianti sutartį pasirašiusioms šalims civilines teises ir pareigas. Atitinkamai, jei kuri nors sutarties šalis išreiškia poreikį ar norą užbaigti sutartimi sukurtus civilinius teisinius santykius, sutartis gali būti nutraukiama. Nutraukiant bet kokią sutartį, svarbu tai padaryti teisingai, išvengiant neigiamų sutarties nutraukimo pasekmių, todėl būtina įvertinti sutarties nutraukimo teisinius ir kitus aspektus bei pasekmes.

Kas yra sutarties nutraukimas?

Kaip minėta, sutarties nutraukimu sutarties šalys užbaigia civilinius teisinius santykius. Paprastai sutartis nutraukiama tarpusavio susitarimu, vienašaliu pareiškimu arba teisminiu būdu. Sutarties nutraukimas turi atitikti materialines ir procedūrines sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 ir 6.218 straipsniuose. 

Materialinės sąlygos – sutartyje ar teisės aktuose įtvirtintos nuostatos, kurias pažeidus, atsiranda pagrindas nutraukti sutartį, procedūrinės – paprastai pačioje sutartyje nustatyta tvarka, kaip elgtis ir ką daryti, norint nutraukti sutartį. Jeigu nesilaikoma kurių nors iš nurodytų sąlygų (materialinių ar procedūrinių), sukuriama didelė tikimybė sutartį nutraukti neteisingai, neteisėtai, kas šiuo atveju sąlygoja atitinkamas pasekmes. 

Ypatingai, kai kalbam apie procedūrines sąlygas, praktikoje tenka susidurti, kad jų nėra arba pats sutarties procesas yra aprašytas per daug lakoniškai. Tai taip pat komplikuoja sutarties nutraukimo eigą ir kartais sukelia ne tik neigiamas pasekmės, bet ir iššaukia ginčą tarp sutarties šalių. Juk žinote, o gal net ir esate susidūrę su „o man atrodė taip“ arba „aš supratau kitaip“ ir t.t.

Reikia nepamiršti, kad sutarties nutraukimo faktas visada sąlygoja sutarties nutraukimo teisines pasekmes. Pats sutarties nutraukimo procesas dažnai nebūna malonus, turi neigiamą aspektą, ypač jei kalbame apie vienašalį sutarties nutraukimą dėl kitos šalies sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 

Net kai sutartis nutraukiama šalių susitarimu, kas atrodo kaip abiem sutarties šalims priimtinas variantas, turbūt vis tiek negalime ignoruoti tam tikro neigiamo aspekto (juk sutarties nutraukimas greičiausiai buvo inicijuotas kažkurios sutarties šalies, tad kitai šaliai tai gali reikšti tam tikrą nusivylimą). Tačiau visais atvejais reikia nepamiršti, kad sutarčių nutraukimas tėra tam tikrų teisinių santykių pabaiga, kuri, galbūt, gali reikšti kitų teisinių santykių pradžią.

Sutarčių nutraukimas abipusiu susitarimu

Jeigu yra svarstoma nutraukti sutartį, neatsižvelgiant į sutarties nutraukimo priežastis ir motyvus, turbūt bet kuris teisininkas, pirmiausia, rekomenduotų sutartį nutraukti abipusiu šalių susitarimu. Toks sutarties nutraukimas teoriškai tenkina visų sutarties šalių valią, eliminuojant ateityje tam tikrus ginčus ir taikiai užbaigiant teisinius santykius bei sutaupyti tiek laiko atžvilgiu, tiek ir finansų. 

Tačiau šiuo atveju svarbu nepamiršti, kad sutarties nutraukimas abipusiu šalių susitarimu negali prieštarauti imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Svarbus aspektas, kad šiuo atveju taip pat yra šalių reguliuojamos sutarties nutraukimo sąlygos, o pačiam sutarties nutraukimui nebūtinas koks nors sutarties sąlygų nevykdymas.

Vienašalis sutarčių nutraukimas

Visgi, labai dažnai praktikoje sutartis nutraukiama arba atsiranda poreikis ją nutraukti vienašališkai. Tokiu būdu sutartis gali būti nutraukiama sutartyje ar teisės aktuose nustatytais atvejais arba esant esminiam sutarties pažeidimui. 

Paprasčiausias būdas nutraukti sutartį vienašališkai – laikytis sutartyje nustatyto sutarties nutraukimo įspėjimo termino, įspėti apie nutraukimą pagal sutartyje nustatytą tvarką ir nutraukti sutartį. Tačiau praktikoje nemaža dalis sutarčių, kuriose nėra numatoma tokia sąlyga ir tai apsunkina sutarties nutraukimo procesą, nes tada sutartį norinti nutraukti šalis pradeda ieškoti priežasčių tai padaryti. Visgi, dažnai tos priežastys tampa netgi ginčo objektu.

Sutarties laisvės principas, be abejo, reiškia ne tik galimybę sudaryti sutartį laisva valia, bet ir ją nutraukti. Tačiau šiuo atveju reikia nepamiršti ir kito principo – teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Kaip žinia, pažeidus įstatymą – taikomos sankcijos. 

Analogiškai ir sutarčių teisės atžvilgiu – jeigu sutartis nutraukiama, nesilaikant materialinių ar procedūrinių sąlygų – laukia rimtos sutarties nutraukimo pasekmės. Todėl svarbu nepamiršti, kad sutartį vienašališkai nutraukti galima ne visada. Reikia laikytis elementarios tvarkos:

– įspėjimo terminų

– užbaigti savo įsipareigojimus

– veikti sąžiningai, teisingai ir protingai

– taip pat nepamiršti pasitikrinti, ar jūsų sutartyje apskritai yra aiškiai aprašyta ir numatyta sutarties nutraukimo vienašališkai tvarka.

Praktiniai sutarčių nutraukimo aspektai, kurių nereikėtų pamiršti

Jeigu paklaustumėt žmonių, kas svarbiausia sudarant sutartį, turbūt sulauktumėt atsakymų „sutarties objektas“, „terminai“, „apmokėjimo tvarka“, „atsakomybės sąlygos“ ir kt. Tačiau labai svarbu nepamiršti sutartyje tinkamai apsibrėžti ir sutarties nutraukimo pagrindų ir tvarkos

Jeigu mes to neapsibrėžiame, atitinkamai tai gali sąlygoti ginčus ateityje. Pavyzdžiui:

  • Ar mes sutartyje nusimatėme galimybę nutraukti sutartį anksčiau termino? 
  • Kokius įspėjimo terminus įtvirtiname? 
  • Ar mes nurodėme sutarties nutraukimo anksčiau laiko pasekmes – sutarties nutraukimo mokestį ar netesybas? 
  • Ar įvardijome, kas yra esminis sutarties pažeidimas?

Visi šie klausimai tampa aktualūs, kai norima nutraukti sutartį, bet nežinoma kaip, arba, pavyzdžiui, nenorima prisiimti sutarties nutraukimo pasekmių. 

Kitame mano straipsnyje galite paskaityti plačiau apie sutarčių sudarymo ypatumus.


Sutarties nutraukimas – kraštutinė priemonė, kai išnaudojamos visos galimybės derėtis, susitarti, pakeisti sutartį taip, kaip pageidaujama. Todėl sutarties nutraukimas dažnai sąlygoja teisinius ginčus. Tam, kad tų ginčų būtų mažiau arba jie būtų paprastesni – svarbu tikrai sutartyje apsibrėžti sutarties nutraukimo klausimus ir procesus.

Mūsų komanda dirba su sutartimis: jų peržiūrėjimu ir sudarymu. Kviečiame užsisakyti individualizuotą sutartį, kuri geriausiai apsaugos Jūsų verslą.

Prisijunkite prie grupės jau šiandien

Neribota narystė, aiškiai pateikta informacija, prieiga prie išmokų skaičiuolės ir atmintinės DOVANŲ!