Law is not a fair game

BDAR klausimai

BDAR – tai Bendras Duomenų Apsaugos Reglamentas, kuris numato ne tik asmens duomenų apsaugą, bet ir nurodo kokie duomenys kaip ir kada gali būti tvarkomi. 

Verslai, dirbantys su klientais, su darbuotojais, partneriais, trečiais asmenimis, neišvengiamai susiduria su asmens duomenų tvarkymu ir valdymu. Tam, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamai, įmonės privalo turėti visą reikalingą dokumentaciją, susipažinti su procesu, mokėti užtikrinti tinkamą darbų tęstinumą.

Ignoruoti asmens duomenų apsaugos reikalavimų tikrai nereikėtų, nes verslams taikomos baudos yra tikrai didelės – gali siekti iki 2-4 % ansktesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, arba iki 10 000 000 – 20 000 000 Eur.

Kiekviena įmonė yra unikali ir šabloninis problemų sprendimas nėra tinkamas, tad ir Kur ir Kaip tvarkomi asmens duomenys, kiekvienu atveju gali skirtis: vaizdo stebėjimai, socialiniai tinklai, valstybinės institucijos, privatus sektorius ir t.t.

  • Atliekame teisinį esamos situacijos analizę ir BDAR reikalavimų atitikimo vertinimą.
  • Rengiame įvairius ir BDAR pritaikytus dokumentus (vidaus tvarkas, taisykles, veiklos įrašus ir kt.)
  • Atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimą.
  • Atstovaujame valstybės institucijose, teismuose, sprendžiant ginčus ir kitus klausimus su duomenų subjektais.

Kontaktai

Reikalinga išsami konsultacija? Susisiekime.

Skambinkite