Nauja vaiko priežiūros išmokų skyrimo tvarka

nauja vaiko priežiūros išmokos tvarka

Pagaliau sulaukėme šiek tiek naujienų apie greitu metu besikeičiančią vaiko priežiūros tvarką. Nors Seimas dar jos nepatvirtino, visa pateikta informacija yra apžvelgiama kritiškai, nes ši tvarka dar gali būti ir koreguojama.

Kadangi motinystės išmokų klausimai man yra artimi ir su jais dirbu daug, iš karto noriu eiti tiesiai prie reikalo ir pakomentuoti, ar siūloma tvarka tikrai išliks tiek pat naudinga  išmokų gavėjams.

Nepaliekama galimybė, pasirinkti trumpesnį VPA laikotarpį 

Projekte siūloma pakeisti vaiko priežiūros atostogų trukmę iki kol vaikui sukaks 18 mėn. arba 24 mėn. Šiuo metu galima rinktis taip pat iš dviejų alternatyvų: iki kol vaikui sukaks 12 arba 24 mėn. Tačiau pirmuoju atveju, būnant trumpesnėse vaiko priežiūros atostogose, išlieka galimybė gauti maksimalią išmoką visu šiuo laikotarpiu. Tai reiškia, kad žmonės, kuriems yra aktualu turėti kiek įmanoma mažiau pakitusias ar iš vis nepakitusias pajamas, kad ir trumpesnį laikotarpį, tokie pokyčiai nebus naudingi.

Na, pavyzdžiui, šeimoms, kurios planuoja kreiptis dėl būsto paskolos. Bankai dažnai neigiamai vertina patį faktą, kad vienas iš tėvų yra vaiko priežiūros atostogose, tuo metu nedirba ir gauna mažesnę už darbo užmokesti vaiko priežiūros išmoką. Tad vertinant paskolos suteikimo galimybes bei apskaičiuojant suteikiamo kredito sumą, mažesnė išmoka gali sudaryti neigiamą poveikį. Dėl šių priežasčių, pasigedau galimybės tėvams pasirinkti ir šiuo metu egzistuojančią vaiko priežiūros atostogų  trukmę iki kol vaikui sukaks 1 metai.

Įdomu, kodėl nebuvo svarstoma palikti visų trijų alternatyvų: iki 12 mėn., 18 mėn ir 24 mėn.?

Trumpesnis socialinis motinystės stažas

Teigiamos naujienos, jog su nauja tvarka, planuojama koreguoti reikiamo socialinio motinystės stažo trukmę, ją trumpinant iš 12 mėnesių į 6 mėnesius, kuriuos iki išmokos skyrimo datos, reikėtų būti sukaupus per paskutinius 2 metus, tam, kad išmoka apskritai būtų skiriama. Įdomu tai, jog šis trumpesnis stažo reikalavimas jau yra buvęs ir anksčiau, tačiau buvo prailgintas tam, kad būtų išvengiama nesąžiningi naudojamosi socialinėmis garantijomis (įsidarbinti tik pastojus ir t.t.).

Išmoką ir darbą bus sunkiau suderinti

Iš pateiktos informacijos apie besikeičiančią išmokų skyrimo tvarką, kyla minčių, jog darbo galimybės, netgi antrais vaiko priežiūros atostogų metais (kai pasirenkama vaiką auginti iki kol sukaks 2m.) bus ribojamos, kadangi dirbant bus mokamas vaiko priežiūros išmokos ir jam atitinkamą mėnesį priskaičiuotų pajamų skirtumas arba visa išmoka,  jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršija 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo.  

Taigi manytina, kad, net ir antrais vaiko priežiūros atostogų metais, galimybių pilna koja dirbti ir neturėti neigiamų padarinių išmokai, taip kaip turime dabar, nebeliks. Na, nors tai ir gali skambėti kaip neigiamas apsektas, tačiau sutikite, viskas yra pakankamai logiška, kadangi šiai dienai turime netgi per itin palankias sąlygas antrais vaiko priežiūros metais, kas šiek tiek iškreipė išmokos mokėjimo paskirties supratimą. Kitą vertus, tai buvo galima laikyti kaip paskatą ir finansiškai palankią aplinkybę kurti šeimą ir taip prisidėti prie Lietuvos demografinės padėties gerinimo. 

Bet visai kitas reikalas, jeigu kalbame apie savarankiškai dirbančius asmenis, kadangi jiems beliktų dvi alternatyvos, arba apriboti savo veiklą ir iš jos gaunamas pajamas, kad išmoką nemažėtų.  Arba pasirinkti gauti mažesnę ar iš vis negauti jiems priklausančios išmokos, tam, kad veikla galėtų toliau sėkmingai veikti. Pastaruoju atveju, užsidirbtos socialinės garantijos negalės būti iki galo išnaudojamos.

Du neperleidžiami vaiko priežiūros mėnesiai

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė teigia, jog numatyti du neperleidžiami vaiko priežiūros mėnesiai sustiprins vaikelio ir tėčio ryšį jiems būnant drauge, o šiuo dviejų mėnesių laikotarpiu mokamas vaiko priežiūros išmokos dydis, lygus gautam darbo užmokesčiui, bus paskata tuo pasinaudoti. Tai perskaičius, man iš karto kyla klausimas, ąr tai reiškia, kad šiuo laikotarpiu bus netaikomos  numatytos išmokų “lubos”, kurios yra taikomas šiandien (išskyrus nėštumo ir gimdymo atostogų atveju)? Jei taip, tuomet bravo, situacija gerėja ir tokie pokyčiai bei jų svarstymas yra sveikintinas. Tačiau, jei neperleidžiamų mėnesių išmokai bus taikomos “lubos”, projekto geranoriškumas ir tikslas įtraukti tėčius praranda esmę. Šiai dienai taikomos išmokų lubos priklauso nuo šalyje patvirtinto vidutinio darbo užmokesčio, kadangi išmoka negali būti sudaryta daugiau nei iš dviejų vidutinių darbo užmokesčių. Gaunamas uždarbis Lietuvoje didėja ir jau dabar yra nemažai būsimų tėvų, kurie uždirba daugiau nei du vidutinius darbo užmokesčius. 

Pateiksiu pavyzdį. Jeigu jūs uždirbate 5000 eur per mėnesį (“ant popieriaus”) ir jums priklausanti išmoka turėtų būti 3900 eur (skaičiuojant, kad taikomas 78% kompensuojamo darbo užmokesčio), šiai dienai išmokų „luboms“ siekiant vos daugiau  nei 2460 eur, susidaro akivaizdus skirtumas. Nepamirškime, kad nuo išmokos dar reikia sumokėti 21% mokesčių, tad šiuo atveju, išmokos gavėjas prarastų virš 1000 eur numatytų pajamų. Tad šioje vietoje, manytina, kad kompromiso negali būti ir jeigu žmogui nepaliekama alternatyva, tuomet turi būti suteikiamos maksimaliai palankios sąlygos, nes kitu atveju tokia pataisa nebus nei visuomenėje sutinkama teigiamai, nei išpildyta praktikoje, ir greičiausiai tų neperleidžiamų mėnesių bus tiesiog atsisakoma, nes einant į darbą būtų uždirbama daugiau. 

Ar nauja išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarka yra naudinga?

Bendrai vertinant šį projektą, pasiūlymai yra neblogi, jais siekiama įnešti teigiamų pasikeitimų ne tik išmokų skyrimo tvarkoje, bet ir visuomenės mąstyme. Tačiau trūkumų dar yra ir juos reikia greičiau identifikuoti ir spręsti. Reziumuojant pateikiu neigiamus ir teigiamus išmokų skyrimo tvarkos aspektus:

Teigiami aspektai:

  • didesnis tėčių įtraukimas į vaiko priežiūrą;
  • reikalaujamas trumpesnis socialinį motinystės stažas;
  • pasirenkant neperleidžiamus mėnesius susidėlioti laisva valia, išliktų galimybė juos finansiškai palankiau išnaudoti.

Neigiami aspektai: 

  • nebelieka galimybės gauti didesnę išmoką trumpesnį laikotarpį (iki kol vaikui sukaks 1 m.);
  • apsunkinamos galimybės gauti neribojamas pajamas gaunant vaiko priežiūros išmoką (laukiam patikslinto siūlymo);
  • kyla dvejonių, ar neperleidžiamais mėnesiai nebus taikoms išmokos “lubos”. 

Kadangi projektas dar nėra patvirtintas, pokyčių dar tikrai gali nusimatyti, tad kad juos būtų lengviau sekti ir nepasimesti informacijos gausoje, kviečiu jiems ruoštis kartu su manimi. 

Daugiau apie besikeičiančią vaiko priežiūros išmokų skyrimo tvarką galite pasiskaityti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje: