Nauja vaiko priežiūros išmokų skyrimo tvarka (gimusiems nuo 2023 m. sausio 1 d.)

nauja vaiko priežiūros išmokos tvarka

Pagaliau sulaukėme šiek tiek naujienų apie greitu metu besikeičiančią vaiko priežiūros tvarką. Nors Seimas ir Prezidentas ją patvirtino ir nauja tvarka įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d. gimusių vaikelių tėvams, visa pateikta informacija yra apžvelgiama kritiškai, nes ši tvarka jau keitėsi ir dar gali būti ir koreguojama ne kartą.

Kadangi motinystės išmokų klausimai man yra artimi ir su jais dirbu jau daugiau nei tris metus, iš karto noriu eiti tiesiai prie reikalo ir pakomentuoti, ar siūloma tvarka tikrai išliks tiek pat naudinga  išmokų gavėjams.

Nepaliekama galimybė, pasirinkti trumpesnį VPA laikotarpį 

Projekte buvo siūloma pakeisti vaiko priežiūros atostogų trukmę iki kol vaikui sukaks 18 mėn. arba 24 mėn. Iki 2023 m. sausio 1 d. gimusių vaikelių tėvams buvo galima rinktis taip pat iš dviejų alternatyvų: išmoką gauti iki kol vaikui sukaks 12 arba 24 mėn. Tačiau pirmuoju atveju, būnant trumpesnėse vaiko priežiūros atostogose, išliko galimybė gauti maksimalią išmoką visu šiuo laikotarpiu. Tai reiškia, kad žmonės, kuriems yra aktualu turėti kiek įmanoma mažiau pakitusias ar iš vis nepakitusias pajamas, kad ir trumpesnį laikotarpį, nauji pokyčiai galimai nėra tokie naudingi.

Na, pavyzdžiui, šeimoms, kurios planuoja kreiptis dėl būsto paskolos. Bankai dažnai neigiamai vertina patį faktą, kad vienas iš tėvų yra vaiko priežiūros atostogose, tuo metu nedirba ir gauna mažesnę už darbo užmokesti vaiko priežiūros išmoką. Tad vertinant paskolos suteikimo galimybes bei apskaičiuojant suteikiamo kredito sumą, mažesnė išmoka gali sudaryti neigiamą poveikį. Dėl šių priežasčių, kartu keista, kad nebuvo palikta galimybė tėvams pasirinkti ir prieš tai egzistavusią vaiko priežiūros atostogų trukmę iki kol vaikui sukaks 1 metai.

Įdomu, kodėl nebuvo svarstoma palikti visų trijų alternatyvų: iki 12 mėn., 18 mėn ir 24 mėn.?

Trumpesnis socialinis motinystės stažas

Teigiamos naujienos, jog su nauja tvarka, buvo pakoreguota reikiamo socialinio motinystės stažo trukmė tėvystės atostogoms, Šį stažą tėčiams sutrumpinant iš 12 mėnesių į 6 mėnesius, kuriuos iki išmokos skyrimo datos, reikėtų būti sukaupus per paskutinius 2 metus, tam, kad tėvystės išmoka apskritai būtų skiriama.

Išmoką ir darbą bus sunkiau suderinti

Iš pateiktos informacijos apie besikeičiančią išmokų skyrimo tvarką, kyla minčių, jog darbo galimybės, netgi antrais vaiko priežiūros atostogų metais (kai pasirenkama vaiką auginti iki kol sukaks 2m.) bus ribojamos, kadangi dirbant bus mokamas vaiko priežiūros išmokos ir jam atitinkamą mėnesį priskaičiuotų pajamų skirtumas arba visa išmoka,  jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršija 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo.  Na, bet bent jau nuo 2024 m. sausio 1 d. perleidžiamais mėnesiais yra suteikiama galimybė užsidirbti papildomų pajamų, tiem asmenims, kurie dėl išmokoms taikomų „lubų”, gauna mažesnę išmoką nei jų buvusios vidutinės pajamos. Šiuo metu, leidžiama, kad bendra išmokų gavimo ir darbo užmokesčio suma neviršytų buvusių vidutinių draudžiamųjų pajamų ir būtų ne didesnė nei 5 VDU (t.y. apie 10 000 eur.).

Taigi kaip matome iš pokyčių, galimybių pilna koja dirbti ir neturėti neigiamų padarinių išmokai, taip kaip buvo iki 2023 m. sausio 1 d. nebeliko. Na, nors tai ir gali skambėti kaip neigiamas apsektas, tačiau sutikite, viskas yra pakankamai logiška, kadangi šiai dienai turime netgi per itin palankias sąlygas antrais vaiko priežiūros metais, kas šiek tiek iškreipė išmokos mokėjimo paskirties supratimą. Kitą vertus, tai buvo galima laikyti kaip paskatą ir finansiškai palankią aplinkybę kurti šeimą ir taip prisidėti prie Lietuvos demografinės padėties gerinimo.

Bet visai kitas reikalas, jeigu kalbame apie savarankiškai dirbančius asmenis, kadangi iš savarankiškos veiklos gaunamos pajamos išmokos dydžiui neturi neigiamos įtakos. Tad veiklą galima drąsiai tęsti, tiek nėštumo ir gimdymo atostogų metu, tiek, vaiko priežiūros atostogų metu, tiek ir per tėvystės atostogas!

Du neperleidžiami vaiko priežiūros mėnesiai

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė teigė, jog numatyti du neperleidžiami vaiko priežiūros mėnesiai sustiprins vaikelio ir tėčio ryšį jiems būnant drauge, o šiuo dviejų mėnesių laikotarpiu mokamas vaiko priežiūros išmokos dydis, lygus gautam darbo užmokesčiui, bus paskata tuo pasinaudoti. Tai perskaičius, man iš karto kilo klausimas, ar tai reiškia, kad šiuo laikotarpiu bus netaikomos  numatytos išmokų “lubos”, kurios yra taikomas šiandien (išskyrus nėštumo ir gimdymo atostogų atveju)? Jei taip, tuomet bravo, situacija gerėja ir tokie pokyčiai bei jų svarstymas yra sveikintinas. Tačiau, visgi mano lūkečiai buvo sužlugdyti, kadangi neperleidžiamų mėnesių išmokai taip pat taikomos išmokų “lubos”, tad visas projekto geranoriškumas ir tikslas įtraukti tėčius prarado esmę, nes dėl taikomų lubų, tėvams, kurių atlyginimas didesnis nei 4000 eur per mėnesį („ant popieriaus”),sumažėja gaunamos pajamos. Šiai dienai taikomos išmokų lubos priklauso nuo šalyje patvirtinto vidutinio darbo užmokesčio, kadangi išmoka negali būti didesnė daugiau nei iš dviejų vidutinių darbo užmokesčių. Gaunamas uždarbis Lietuvoje didėja ir jau dabar yra nemažai būsimų tėvų, kurie uždirba daugiau nei du vidutinius darbo užmokesčius. 

Pateiksiu pavyzdį. Jeigu jūs uždirbate 5000 eur per mėnesį (“ant popieriaus”) ir jums priklausanti išmoka turėtų būti 3900 eur (skaičiuojant, kad taikomas 78% kompensuojamo darbo užmokesčio), šiai dienai išmokų „luboms“ siekiant vos daugiau  nei 3000 eur, susidaro akivaizdus skirtumas. Nepamirškime, kad nuo išmokos dar reikia sumokėti 21% mokesčių, tad šiuo atveju, išmokos gavėjas prarastų virš 1000 eur numatytų pajamų. Tad šioje vietoje, manytina, kad kompromiso negali būti ir jeigu žmogui nepaliekama alternatyva, tuomet turi būti suteikiamos maksimaliai palankios sąlygos, nes kitu atveju tokia pataisa nebus nei visuomenėje sutinkama teigiamai, nei išpildyta praktikoje, ir greičiausiai tų neperleidžiamų mėnesių bus tiesiog atsisakoma, nes einant į darbą būtų uždirbama daugiau. 

Kitame mano straipsnyje galite susipažinti su neperleidžiamais mėnesiais plačiau.

Ar nauja išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarka yra naudinga?

Bendrai vertinant šį projektą, pasiūlymai yra neblogi, jais siekiama įnešti teigiamų pasikeitimų ne tik išmokų skyrimo tvarkoje, bet ir visuomenės mąstyme. Tačiau trūkumų dar yra ir juos reikia greičiau identifikuoti ir spręsti. Reziumuojant pateikiu neigiamus ir teigiamus išmokų skyrimo tvarkos aspektus

Teigiami aspektai:

  • didesnis tėčių įtraukimas į vaiko priežiūrą;
  • reikalaujamas trumpesnis socialinį motinystės stažas tėvystės atostogoms;
  • pasirenkant, kas pirmas naudosis neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, juos susidėlioti taip, kad išliktų galimybė juos finansiškai palankiau išnaudoti.

Neigiami aspektai

  • nebelieka galimybės gauti didesnę išmoką trumpesnį laikotarpį (iki kol vaikui sukaks 1 m.);
  • apsunkinamos galimybės gauti neribojamas pajamas gaunant vaiko priežiūros išmoką;
  • kyla dvejonių, ar tikrai neperleidžiamais mėnesiai turi būti taikoms išmokos “lubos”. 

Daugiau apie besikeičiančią vaiko priežiūros išmokų skyrimo tvarką galite pasiskaityti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje:
Daugiau apie naują tvarką

Kadangi nuo projekto įsigaliojimo (2023 . sausio 1 d.) pokyčių jau buvo ne vienas ir jų dar tikrai gali nusimatyti, tad kad juos būtų lengviau sekti ir nepasimesti informacijos gausoje, kviečiu jiems ruoštis kartu su manimi. 

Pokyčiai nuo 2024 m. jau aprašyti kitame straipsnyje.

Taip pat gausybė aktualios informacijos šiais klausimais yra susisteminta vienoje vietoje – Motinystės Išmokų Centre.

O jeigu dirbate savarankiškai ir norite sužinoti, kokios išmokų galimybės jums priklauso, galite įsigyti mano seminaro įrašą

Prisijunkite prie grupės jau šiandien

Neribota narystė, aiškiai pateikta informacija, prieiga prie išmokų skaičiuolės ir atmintinės DOVANŲ!